Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020

Dodržujeme hygienická opatření.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření je provoz Mateřské školy Linhartice obnoven od pondělí 25. 5. 2020 za dodržování hygienických opatření, která stanovuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v pokynech PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.
Tento materiál byl vytvořen ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a pracovní skupinou
v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace předškolního vzdělávání a další souvislosti:

  • povinnost podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
    – 
    ke stažení zde: Čestné prohlášení
    nebo možné podepsat při příchodu do mateřské školy
  • dodržování podmínek provozu školy a hygienických opatření
    – ke stažení zde: Provoz MŠ do konce šk.roku 2019-2020

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou-dodržovat odstupy 2 metry
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte,
členů společné domácnosti.)

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Před vstupem do budovy provést dezinfekci rukou.

Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenšího příznaku respiračních onemocnění. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy (rýma, kašel, teplota, zánět spojivek, onemocnění trávicího ústrojí).  

Při příchodu do školky bude dětem měřena teplota. Předání a vyzvednutí dětí bude probíhat
u dveří do šatny-bez vstupu rodičů do šatny.

Z hygienických důvodů nebudou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.

V prostorách mateřské školy

Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku
v areálu MŠ.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Stravování bude probíhat obvyklou formou za dodržení přísných hygienických podmínek.