Slavíme Mezinárodní den dětí

V úterý 1. června budeme slavit s dětmi Mezinárodní den dětí. Přiveďte děti ráno v kostýmu. Na programu bude: diskotéka v maskách hry a soutěže /za hezkého počasí venku/ odměna /nanuky, sladkosti, dřevěné didaktické hry do naší MŠ/. Na všechny …

Poděkování rodičům

Velké díky patří rodičům a dětem, kteří s radostí plnili nabídku činností z distančního vzdělávání zaslanou buď elektronicky, nebo předanou osobně. Odevzdané materiály, výrobky či mailová komunikace dokazují, že snaha všech, jak učitelek, tak i dětí a rodičů, dokázala zpříjemnit …