DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 23. března se v naší mateřské škole bude konat  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně zveme všechny k prohlídce školy. Zváni jsou také rodiče nejmenších dětí, které docházka do mateřské školy teprve čeká. Den otevřených dveří