Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Linhartice.

 

Mateřská škola Linhartice zastoupená ředitelkou školy rozhodla v souladu s § 34, § 165
odst. 2a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání v posledním platném znění, že vyhovuje těmto žádostem
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Linhartice.

 

Od 1.9.2023 byly přijaty do mateřské školy děti s přiděleným
registračním číslem:

C 2
C 3
C 4
C 5
C 10

V Linharticích dne: 31.5.2023

Prosím zákonné zástupce všech dětí, kteří podávali Žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, aby se dostavili do mateřské školy k převzetí rozhodnutí.

 

Dagmar Kyrczová
ředitelka školy

Oznámení rozhodnutí o přijetí