DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 23. března se v naší mateřské škole bude konat  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně zveme všechny k prohlídce školy. Zváni jsou také rodiče nejmenších dětí, které docházka do mateřské školy teprve čeká. Den otevřených dveří

Mimořádné omezení provozu MŠ

Ředitelka Mateřské školy Linhartice oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude ve čtvrtek 8.12.2022 provoz mateřské školy zkrácen do 12 hod z důvodu mimořádně vysoké nemocnosti dětí a v pátek dne 9.12.2022 bude mateřská škola z téhož důvodu uzavřena.   V Linharticích dne …