Besídka ke Svátku matek

V pondělí  9. května 2022 odpoledne se k příležitosti oslav Svátku matek koná v naší mateřské škole besídka.
Zveme všechny na příjemné posezení s programem.

Svátek maminek