DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 23. března se v naší mateřské škole bude konat 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Srdečně zveme všechny k prohlídce školy.

Zváni jsou také rodiče nejmenších dětí, které docházka do mateřské školy teprve čeká.

Den otevřených dveří