Důležitá informace

Vážení rodiče!
Je pravděpodobné, že se vaše dítě dostalo v naší mateřské škole do kontaktu s osobou,
která přišla do styku s pozitivním člověkem. Tato osoba podstoupí v neděli vyšetření,
o jehož výsledku vás budu co nejdříve informovat. Do té doby omezte styk s ostatními
osobami a zdržujte se pouze v místě bydliště, abyste případnou nákazou onemocnění dále nešířili.
Sledujte zdravotní stav vašeho dítěte a v případě zdravotních potíží informujte svého pediatra,
že k takovému kontaktu došlo.

Děkuji za pochopení a přeji všem klidný víkend.

Dagmar Kyrczová, ředitelka MŠ.