Čarodějnické dopoledne

Konalo se v pátek 29.4.2022.
Školka byla plná čarodějů, čarodějnic a strašidel. Ale nikdo se nebál!

Čarovali jsme lektvary.
První lektvar na pití- ten byl mňam!

Druhý lektvar bublající. Ten k pití nebyl, ale o to víc byl zábavný.
Jen si ho doma také zkuste: půl skleničky octa, 2 malé lžičky jaru a vrchovatou lžičku sody.
Pěkně zamíchejte a budou se dít věci! Až lektvar přestane bublat, přisypávejte sodu a míchejte, dokud vás to bude bavit.

Také jsme procvičovali počítání havěti. Vystřihni, nalep a spočítej. Kde jich je nejvíc, nejméně, stejně?

A začalo se závodit. Nejdříve ve dvou družstvech. Do toho, do toho!

Potom ve dvojicích. Do toho, do toho!

Čarovali jsme s koštětem.

Hra na nové koště
Stará bába čarovala,
svým koštětem zamávala.
Podala ho druhé bábě,
a ta bába zase bábě.
Které koště zůstane,
tak ta z kola vypadne
(Autor: Michael Novotný)

Úkolem dětí je předávat si koště po směru hodinových ručiček v rytmu říkanky tak, že děti musí koště uchopit
a podat dále oběma rukama. Komu koště zůstane v momentě, kdy se vysloví poslední slovo závěrečného verše,
vypadává ze hry a odchází z kola ven. Hra končí v momentě, kdy ve hře zůstanou poslední dvě děti.

Hádejte, kdo vyhrál?

Přetahování s lanem nesmí chybět!

A odměna z kouzelného pytlíku též!

Pěkně jsme si to užili a dostali jsme samé jedničky!

Vysvědčení.docx