Čím budu, až vyrostu?

Děti se seznamovaly s různými profesemi, hledaly odpovědi na otázky: co kdo dělá, co k tomu potřebuje, kde pracují rodiče, kdo pracuje s pilou, motykou, kdo hasí požár, kdo čistí komíny atd.

Hráli jsme na prodavače…

Ošetřovali jsme plyšáky…

Pozorovali přírodniny…

Zjistili, jak se daří strašilkám.

Malování nás moc baví.

Stříháme a provlékáme tkaničky – procvičujeme tím jemnou motoriku.

Máme spoustu naučných her,  při kterých rozvíjíme zábavnou formou rozumové a vyjadřovací schopnosti, zrakové vnímání. postřeh i matematické dovednosti.

Umíme novou pohybovou hru  se zpěvem: „Na kominíka“, při které děti zpívají na nápěv písničky Pec nám spadla:
Kominíku, kominíku, máš komíny čisté?
Kominíci odpovídají:
Podívám se, podívám se, není to tak jisté!
A prolézají komíny.

Známe novou písničku o kominíkovi.

Šel kominík, šel na půdu, do ruky si koště vzal,
potom vylez´po žebříku, aby komín vymetal.

I novou básničku.

Pekař vozí housky v městě, kominík mu stojí v cestě.
Jdi mi z cesty, kominíku, zabílím tě na nosíku!
Jdi mi z cesty, pekaři, začerním tě na tváři!

Rádi kreslíme.

Předškoláci už zvládají grafomotorické cvičení důležité pro budoucí psaní ve škole, najít stejné dvojice klíčů, a také porovnat počet –  více x méně prvků, o kolik.

Takhle jsme šikovní!

Chystáme se poznávat profese a řemesla v naší obci.
Nejprve se vydáme do místního obchodu, abychom zjistili, co má na práci paní prodavačka.
Navštívíme keramickou dílnu paní Věry Coufalové. Zjistíme, jak a z čeho se vyrábí keramické
nádobí a jiné užitkové  předměty.