Cvičeníčko pro zdravíčko

Tak se jmenuje jeden z našich programů na rozvoj pohybové aktivity dětí,
jehož cílem je pěstovat u dětí pozitivní vztah ke sportu a pohybu, jako jeden
ze stěžejních návyků podporujících zdravý životní styl.
Cvičíme každý den a každý pátek máme velký tělocvik, na který se vždy
moc těšíme!

Procvičujeme rovnováhu, obratnost, ovládání svého těla, Tv názvosloví,
posilujeme svalové skupiny a protahujeme končetiny.
Vybíráme pestré aktivity, aby děti procvičily celé tělo.

Na závěr každého cvičení hrajeme pohybovou hru.

A Vánocích vedla tahle: Na vánočku, kapra, stromek, svíčku.
V rytmu básničky a cinkání rolniček představujeme padající vločky sněhu
-lehký běh do rytmu.
Sněží, sněží potichu,
kočky choďte v kožichu,
noste kožich kočičí,
pod něj vítr nefičí.
Na signál předvedeme:
vánočku: stoj snožný zkřižmo, ruce vzpažené zkřižmo,
kapra: leh na břiše,
stromek: stoj spojný, ruce upažit poníž,
svíčku: stoj spojný, ruce vzpažit, spojit nad hlavou ve tvaru svíčky.