Den s hasiči

Ve čtvrtek 20. června jsme se vydali ke kulturnímu domu, kam dorazilo auto Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje z Moravské Třebové s posádkou.
Povídání, prohlédnutí a zkoušení výstroje a pomůcek bylo opět velmi zajímavé a poutavé.

Poděkování patří npor. Ing. Tomáši Nárožnému za zprostředkování ukázky práce záchranářů,
a též veliteli družstva nadpraporčíku Jiřímu Oubrechtovi, zástupci velitele podpraporčíku Přemyslu Crhovi
a nadstrážmistru Adamu Bártovi za zajímavé informace a trpělivost, jakou dětem věnovali.
Také jim děti předaly kolektivní koláž s obrázky a básničkami.