Den s Policií ČR

Ve středu 19. června nás navštívila Policie České republiky Obvodního oddělení Moravská Třebová.

Cílem zážitkového dne bylo seznámit se s náplní práce policistů, s tím, co policisté při své práci potřebují,
získat cenné rady ohledně naší bezpečnosti a společnými rozhovory se dobrat k řešení situací
– co bych dělal kdyby…, a jak v případě potřeby vyhledat pomoc.
Také jsme procvičili  dopravní značky a předvedli, že známe telefonní číslo, jakým pomoc přivolat.
Protože jsme měli možnost spoustu věcí vyzkoušet na „vlastní kůži“, zůstanou nám tyto zajímavé a důležité momenty v paměti.

Poděkování patří nadpraporčíku Josefu Šiborovi za zprostředkování zážitkového dopoledne a také
praporčíku Janu Kořenovskému a praporčíku Kalábovi za zajímavé povídání a praktické vyzkoušení výstroje a pomůcek.
Děti jim na závěr předaly kolektivní koláž s policejním námětem.