Den se záchrankou

Páteční dopoledne jsme strávili se záchranáři Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
z Moravské Třebové.
Dopoledne bylo plné nových zážitků, informací, zkoušení, měření a také ovazování.
Toho, kdo se zprvu zdráhal a bál, strach opustil, s nadšením pozoroval vybavení sanitky přístroji
a zapojil se do „hromadného ošetřování kamarádů“ pomocí obvazů a náplastí.
Děti vyzkoušely přepravu na schodolezu i transportním lehátku.

Děkujeme záchranářům Pavlíně Kaderkové a Jaroslavu Udržalovi za vyčerpávající názorné seznámení
našich dětí s jejich prací a přejeme jim klidné služby a co nejméně výjezdů.
Malá pozornost od dětí.