Digitalizace v MŠ

Letošní školní rok podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy všechny školy
finančními prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek určených k rozvoji
informativního myšlení a digitálních kompetencí dětí.
Z dotace jsme pořídili hned několik digitálních pomůcek.
Děti mají k dispozici dvě digitální lišky a dva chameleony.
Tito robotičtí interaktivní mazlíčci ví, jak sledovat cestu k dosažení cíle podle toho,
jak děti cestu vymyslí.

Dalšími digitálními pomůckami jsou tři tablety.
Obsahují různé typy aplikací pro  rozvoj učení, poznávání, kompetencí k řešení problémů,
jemné motoriky a řeči.

Také jsme pořídili dvě sady robotických myší. Hrou se děti učí dovednostem
sekvenčního kódování. Věřte nebo ne, i naše nejmladší sovičky už vědí, jak na to.

Všech digitálních pomůcek využíváme sporadicky.
Přednost před těmito technologiemi má v naší školce především hra, vzájemná komunikace
a spolupráce mezi dětmi a pedagogy, čtení v knihách, dětských časopisech, pracovní, výtvarné,
hudební, tělovýchovné činnosti a jiné praktické tvoření.