Nejen digitální hračky v MŠ

V roce 2022 jsme dětem pořídily několik učebních pomůcek k rozvoji digitálních kompetencí dětí.
Děti tak mohou podle svého sestavit hrací plochu s cestami, tunely, zatáčkami a naprogramovat
zvířátka tak, aby došla do cíle. Rozvíjí základy programování, informatického myšlení a digitální gramotnosti, procvičí rozumové, předmatematické dovednosti a prostorovou orientaci.

Baví nás skládat puzzle, stavět ze stavebnic, hrát si s auty, kostkami, panenkami.