Dobrodružství v lese

V pátek 10. září jsme si udělali dopolední program v lese.

  
To jsme si to užili-pohyb, závodění, šplhání, házení šiškami na cíl, poznatky, zážitky…
Najdi silný a slabý klacík, velkou a malou šišku, najdi co největší klacík, poslouchej zvuky!
Nebe bez mráčků-rozhled široko daleko. Kterým směrem bydlíš?
Zábava s balíky sena-a kdo je bude potřebovat? Víme všechno!
Našli jsme stopu a udělali jsme odlitek ze sádry.
A taky už se houfují vlaštovky.
Ve školce jsme si o nich četli příběh, a odpoledne jsme si vyrobili vlaštovky z papíru.
Odpočinek na dece a malá ovocná svačinka přišla všem vhod.
A ani se nám nechtělo zpět do školky.
Zase brzy musíme vyrazit!
Jak jsme pátrali, kdo stopu v blátě zanechal…