Hody, hody, doprovody

Celý týden jsme si povídali o tradicích a zvycích na Velikonoce v našem kraji.
Chlapci půjdou vymrskat holčičky pomlázkou, aby byly celý  rok zdravé a děvčátka
jim na oplátku darují malovaná vajíčka.

Skládali jsme obrázky, hledali kuřátka, slepičky, vajíčka a jarní obrázky v dětských časopisech
a knížkách.

Umíme novou básničku:
USTARANÁ SLEPIČKA
Povídala slepička, kdepak mám ta vajíčka?
Dala jsem je do koutku, nevíš o nich, kohoutku?

Je jich plná zahrádka, stala se z nich kuřátka!

Namalovali a vystřihli jsme papírovou slepičku,
zazpívali a zahráli známé písničky za doprovodu Orffových rytmických nástrojů.

Čeněček společně s maminkou vyrobili pro děti sádrová vajíčka na malování, za což velmi děkujeme!

Štěpánek s maminkou upekli pro děti výborné sušenky a donesli zdobicí barvičky. Moc děkujeme!

Když zrovna něco nevyrábíme, tak si jen tak hrajeme.