Já Koblížek, Koblížek

Nejen, že si děti pohádku O Koblížkovi zahrály s papírovými loutkami,
ale procvičily též předmatematické dovednosti v pracovních listech.
Počítaly papírové koblížky, určovaly, kde jich je nejvíce, nejméně, stejně,
méně, více a o kolik, který koblížek je větší, menší, nejmenší atd.
Ovšem nejlepší ze všeho bylo, když si koblížky s pomocí naší paní kuchařky
samy mohly udělat.

Až těsto vykynulo, daly se do práce.

Válely a vykrajovaly.

Chvíli nakynou a šup na pánvičku. Opatrně! To je vůně!

Ještě naplnit!

DOBRÉ CHUTNÁNÍ!