Kde jsi, maminko?

Září bylo pro naše nejmenší nově příchozí děti velmi náročné. Ale nejen pro ně,
také pro jejich rodiče i paní učitelky. Bez maminek to prostě jednoduché nebylo.
Postupně ubývalo slziček, zpívalo se, hrály se hry, byla spousta zábavy.
Teď už se nepláče a moc se do školičky těšíme!

Umíme spoustu básniček a písniček-o ježkovi, o žábě, o kocourkovi…