Knížka je můj kamarád

Celý týden jsme si prohlíželi knížky, které děti přinesly z domova.

Četli jsme z nich na přání dětí i několik pohádek denně.
A také z nich vznikla krásná výstavka. Teď už víme, proč se říká, že knížka je náš kamarád.
Nejen pro zábavu, ale i pro novinky, které se z nich dozvíme.

A těch pohádek, co v nich je. O Karkulce, o princezně, o drakovi…
A jak vypadá drak? Může mít hodně hlav a chutnají mu princezny.

Ve středu jsme navštívili místní Vzornou lidovou knihovnu Linhartice.
Prohlédli si, jak vypadá, přečetli pohádku „Jak šel krtek do školy“a půjčili si dvě knížky,
které nám paní Ludmila Andrlíková, vedoucí knihovny, zapsala do Čtenářského průkazu.
Jako poděkování jsme jí namalovali obrázek.

Hráli jsme pohybovou hru „Na vlka a kůzlátka“…

…a „Na hastrmánka“.

Zpívali jsme pro radost a zahráli si na muzikanty písničku „Muzikantská rodina“.