Matylda stůně

Copak asi holčičku Matyldu bolí? Má teplotu, kašel nebo rýmu?

V tomto týdenním tématu  získávaly děti poznatky o lidském těle, zdravé výživě,
běžných onemocněních a  prevenci proti nim. O tom, že sportem, pohybem a zdravou stravou
lze nemocem předcházet.

Hráli jsme si na doktory…

Vařili jsme bylinkový čaj s medem..

Na zdravíčko!

Kreslili jsme křídami hrníčky s čajem a párou nad ním a tvořili z nich
skupiny podle barev. Mladší děti určovali počet hrnků ve skupině
a ty starší – o kolik je jich více, méně.

Ozdobili si svačinku řeřichou, kterou jsme sami zaseli.