Na mravenečky

Mravenečci jsou moc pracovití, neustále pobíhají a něco nosí po cestičkách do mraveniště.
Přitom musí překonat mnoho překážek.
My jsme si na ně zahráli. Lezli jsme po žebřinách, slézali nebo seskočili,
chodili po gumových kamenech a po laně bosou nožkou. Procvičili jsme klenbu nožiček,
sílu a odvahu.