Na tři krále o krok dále…

Příběh o narození Ježíška už dávno známe. Jen jsme se dozvěděli o tradici tříkrálové sbírky.
Každý si vyrobil královskou korunu, napsal na  ni  písmeno podle jednoho z králů.
Vymysleli jsme další slova, která začínají písmeny K, M a B. Zahráli jsme si na domečky.
Cílem bylo  aby měli jednotliví králové svůj domeček.
A potom už předškoláci počítali: Kolik bylo Melicharů, kolik Kašparů a kolik Baltazarů?
Kterých bylo nejvíc, méně, nejméně?
Musím podotknout, že předškoláci jsou úžasní! Všechny úkoly zvládají s přehledem.
Dělají nám velkou radost!!!
Také jsme si s korunami zacvičili…
No prostě – zábava, prožitky, spokojenost!

                

Naučili jsme se krásnou koledu i písničku za doprovodu trianglů a šli jsme popřát hodně štěstí
a zdraví v novém roce na Obecní úřad Linhartice.

Na tři krále
Na tři krále po vesnici
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.

 

Na obecním úřadě nás čekalo pěkné přivítání, dobroty a dáreček – háčkované strašidýlko.
Děti měly velikou radost.
Děkujeme!!!