Návštěva knihovny

Na středu jsme se všichni moc těšili. Navštívili jsme naši místní knihovnu.
Prohlédli jsme si dětskou část a ponořili se do světa knih a pohádek.
Paní učitelka měla připravený pěkný program s pohádkovými hádankami a kvízy.
Nálada byla přímo pohádková. S sebou jsme si odnášeli čtenářský průkaz a knížky,
ze kterých budeme číst.

Na památku vyrobily děti knihovnici paní Andrlíkové obrázek.