O nezbedných kůzlátkách

Ve středu byl pohádkový den.
Ve školce jsme přivítali cestovní divadélko Jójo se známou pohádkou o vlkovi
a kůzlátkách. Tentokrát bylo kůzlátek pět, byla nemocná a pěkně neposlušná.
Však také vlkovi otevřela vrátka /zadní/. Ještě, že se koza vrátila včas z trhu
a vyprášila vlkovi kožich.
Hodně jsme se nasmáli, radili jsme kůzlátkům, koze i vlkovi, protáhli si své tělo
a měli pěkný kulturní zážitek.