O řepě

Hrálo se každý den 3 x, aby se všichni vystřídali.
Čtěte dětem klasické pohádky, všechny děti to milují, děti starší 4 let by měly umět krátkými
větami pohádku převyprávět.
A předškoláci? Vyprávět jednoduchými větami děj pohádky nebo vyjádřit více slovy,
co všechno je na obrázku, je předpokladem pro vstup do 1. třídy.
Mimoto klasické pohádky miluje každý i my dospěláci!