Oslava Svátku maminek

Ve středu 17. května jsme v naší mateřské škole přivítali celkem 27 hostů.
Všechny maminky měly přece svátek!
Připravili jsme si pro ně pěkný program, dárečky a malé občerstvení, za které děkujeme
paní kuchařce Ivě Burešové.