Planeta Země, Den Země

Na začátku dubna na naše hnízdo přicestoval první čáp. Asi za 10 dní se objevil i druhý. První dny spolu trávili u potoka a na louce, aby doplnili síly po dlouhé cestě od moře a mohli začít opravovat hnízdo.

22. dubna má svátek naše planeta Země.
Prohlíželi jsme encyklopedii Planeta Země, zkoumali jsme globus a vyprávěli si o světadílech, mořích a oceánech.
Téma bylo opravdu zajímavé. Dokonce děti donesly fosilie.

Vyráběly Zemi z papíru a vedly zajímavé rozhovory. Co naší planetě škodí? Jak se chovat, abychom ji neohrozili?

Ve školce třídily předměty podle druhu do „barevných“ košů.

A nakonec uklízely odpadky v okolí a třídily je do správných kontejnerů.