Plyšákování

Plyšákování je  název dopoledního programu, ve kterém se děti seznámily se zdravovědou.
V říjnu nás navštívily dvě zdravotní sestřičky a hravou formou seznámily děti s důležitými orgány
lidského těla, jejich funkcí, ochranou, ale i ošetřením zranění a bolístek za použití dezinfekce,
tampónu a obvazů.
Děti mohly fonendoskopem slyšet tlukot svého srdce, názorně viděly, jak se odebírá krev a proč je to důležité.
A vše si mohly také na svých plyšáčcích vyzkoušet.
Na závěr si protáhly svá těla při pohybové hře „Na vitamíny a bacily“ a dávno už vědí,
že ke zdraví přispívá nejen pohyb, ale také zdravé jídlo a veselá nálada!