Výzdoba na chodbě.

Čápi už dávno odletěli do teplých krajin

a tak je vystřídali ježci v úkrytu z listí.