Pohádka v MŠ

V pátek jsme v naší školce přivítali interaktivní cestovní divadlo Jójo.
Přijelo k nám s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Herečky Lenka Kučerová a Jana Melíková mají v repertoáru pohádky plné písniček,
mravního ponaučení a zápletek, které učí děti přemýšlet, napomáhají také rozvoji empatie,
tolerance, fantazie a estetického cítění.
Nechybí ani pohybové zapojení dětí, humor a vtip.

Divadlo Jójo, děkujeme!