Pohádka z rozkvetlé louky

Pohádka byla o tom, jak spolu hmyzí kamarádi závodili a také o tom, že je správné hrát fair play
a dokonce se umět omluvit.