Rádi sportujeme

Závodíme v běhu.

Házíme šiškami. Jak daleko dohodíš?

To je náš kopeček za fotbalovým hřištěm. Až napadne sníh, budeme tu bobovat.
Už se těšíme!