Tříkrálová koleda

Po Vánocích nás čekal tříkrálový čas.
Vyráběli jsme tříkrálové koruny, zpívali tříkrálovou koledu.
Starší děti určovaly první písmeno, na které králové začínají a hledaly další slova se stejným písmenem.
Mladší děti určovaly, kdo je z trojice dětí největší, menší, nejmenší.

Také jsme hráli pohybovou hru „Na krále“.

Naučili jsme se novou básničku:

Král sedí na trůně v papírové koruně.
Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn si sedne!

Takhle nám to slušelo.