Tříkrálový týden

Seznámili jsme se s tradicí Tří králů, také jsme si koruny vyrobili z papíru, zahráli si pohybovou hru
„Král sedí na trůně“.
Nejlepší ze všeho bylo vymýšlení hádanek o tom, kolik korun je na, pod, vlevo, vpravo od stolu,
kde je jich víc, méně a o kolik.
A ti starší z nás hledali slova začínající písmeny K, M, B.