U potoka

Tématem týdne byli ptáčkové a jejich život v zimě.

Ve čtvrtek jsme si vyšlápli ke Třebůvce, abychom nakrmili divoké kačenky.
Celý týden se někde toulaly, ale nakonec jsme se dočkali. Suché pečivo jim
náramně chutnalo a my je mohli zblízka pozorovat.
Pozor! Nenaklánět!