Vystoupení pro důchodce

Ve středu jsme se sešli v 16. hodin v Kulturním domě v Linharticích, abychom potěšili
všechny důchodce na jejich výroční schůzi básničkami, písničkami a tanečky.
Odměnou nám byl veliký potlesk a úsměvy na tvářích.