Informace k návratu dětí do mateřské školy od pondělí 12. dubna 2021.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 6. 4. 2021 Mimořádné opatření o první fázi uvolňování stávajícího opatření vlády. Týká se návratu dětí do mateřských škol od pondělí 12. 4. 2021,
avšak pouze dětí s povinnou předškolní docházkou, což jsou předškoláčci, kteří půjdou v září
do 1. třídy.
Podmínkou docházky je antigenní testování předškoláčků 2x týdně, které provádí rodič.
Jedná se o Antigen Rapid test Kit, který poskytuje školské zařízení.
Testování se nemusí obávat ani děti, ani rodiče. První den to spolu určitě zvládneme, jen děti trochu polechtáme v nosánku.

A potom – hurá do školky!

Rozvolňování musí být pozvolné, vzhledem k situaci v republice.

Věřím, že jste všichni péčí o své drobečky už unavení, nehledě k tomu, že ti rodiče, kteří pracují, to mají složitější s hlídáním dětí.

Musíme být všichni trpěliví. 
Nakonec se spolu opět sejdeme!
Moc se na to už těšíme!


V Linharticích dne 8. dubna 2021                                            Dagmar Kyrczová, ředitelka