Identifikační údaje:

Mateřská škola Linhartice
Linhartice 16 (viz mapy.cz – https://mapy.cz/s/3qEs0)
e-mail: mslinhartice@centrum.cz
Učitelka pověřená řízením: Dagmar Kyrczová
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita MŠ: 25 dětí
Provoz MŠ: 06:30 – 16:00 hod (lze upravit dle zájmu rodičů)
Tel.: 461 316 329
Mobil: 739 200 676