V úterý 14. září: Lampionový průvod

Slunečné počasí v pozdním létě přímo vyzývá k vycházkám.
Než nastane chladivý podzim, opečeme si společně buřtíky
a za svitu lampionů se rozloučíme s létem.
Sejdeme se v úterý v 18 h na fotbalovém hřišti.

Lampionový průvod