Masopustní karneval

Ve středu se uskuteční maškarní karneval.
Rodiče, přichystejte dětem kostýmy.
Čekají nás tanečky, soutěže a dopoledne plné zábavy.

Už se moc těšíme!

 

Maškarní karneval