Mimořádné omezení provozu MŠ

Ředitelka Mateřské školy Linhartice oznamuje, že po dohodě se zřizovatelem bude
ve čtvrtek 8.12.2022 provoz mateřské školy zkrácen do 12 hod z důvodu mimořádně
vysoké nemocnosti dětí a v pátek dne 9.12.2022 bude mateřská škola z téhož
důvodu uzavřena.

 

V Linharticích dne 8.12.2022                                              Dagmar Kyrczová, ředitelka MŠ