Charakteristika
Filosofií naší mateřské školy je milovat a ctít lidi a život ve všech jeho podobách,
poznávat a chránit kulturní bohatství i přírodu.
Položit základy k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.

Letošní školní rok je zapsáno 18 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Provozní doba: 6:30 – 16:00 h.