O školce

Naše mateřská škola nabízí umístění pro děti od 2 do 6 let v malém kolektivu dětí uprostřed přírody. Letošní rok je zapsáno 16 dětí. Rodiče mohou ocenit především individuální přístup, profesionální péči a vlídný kolektiv zaměstnanců.

Provoz MŠ od 6:30 do 16:00, možno upravit dle zájmu rodičů.

Režim dne

6:30 – 8:00
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, aklimatizační program pro nově přihlášené děti, individuální práce s dětmi.

8:00 – 8:30
Osobní hygiena, dopolední svačina – samoobslužná činnost.

8:30 – 9:45
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, didakticky zaměřené činnosti, komunitní kruh, tělovýchovné a relaxační cviky, výtvarné a pracovní činnosti, hudební, jazykové a literární činnosti.

9:45 – 11:30
Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost podle počasí.

11:30 – 12.15
Příchod, osobní hygiena, samoobslužné činnosti při obědě.

12.15 – 12:45
Odchod dětí domů, příprava ostatních dětí na odpočinek.

12.15 – 13:30
Odpočinek na lehátku s pohádkou. Náhradní aktivity pro děti, které nespí.

13:30 – 14:00
Převlékání dětí, samoobslužné činnosti, stlaní postýlek a úklid v ložnici.

14:00 – 14:30
Osobní hygiena, odpolední svačina.

14:30 – 16:00
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat
na zahradě mateřské školy.
Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami.