Posláním naší mateřské školy

je rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem a světu.
Dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou,
psychickou i sociální zdatnost – základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělání.

Filosofií naší mateřské školy je milovat a ctít lidi a život ve všech jeho podobách,
poznávat a chránit kulturní bohatství i přírodu.

Naším cílem je, aby se všechny děti cítily dobře a byly spokojené.

 

Letošní školní rok je zapsáno 21 dětí ve věku od 2 do 6 let.

Provozní doba: 6:30 – 16:00 h.