O nezbedných kůzlátkách

Ve středu 18. ledna 2023 proběhne dopolední program v rámci
Operačního programu JAK /Jan Amos Komenský/ –

O nezbedných kůzlátkách.
Těšíme se na zábavné dopoledne s pohádkou!

O nezbedných kůzlátkách