Osvobození od úplaty za měsíc srpen 2022

Ředitelka Mateřské školy Linhartice rozhodla o osvobození od úplaty za vzdělávání za měsíc srpen 2022 v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., která stanovuje v § 6 povinnost ředitele mateřské školy osvobodit od úplaty zákonného zástupce, v určitých případech, a na základě obecného ustanovení
§ 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/.

Důvodem prominutí školného je omezení provozu školy o hlavních prázdninách v době 6 pracovních týdnů.

 

Dagmar Kyrczová, ředitelka

 

V Linharticích dne: 25.8.2022