Přijede k nám divadlo

Ve středu 7. prosince navštíví naši mateřskou školu interaktivní Divadlo Jójo
se zimní pohádkou.

Bude zima? Bude mráz? Pohádko, jak to uděláš?

– s bábou Fujavicí si zopakujeme, jak a kde se zvířátka ukládají k zimnímu
spánku

– bába Mrazivka s mrazíky netrpělivě vyhlíží bílého koně, který se záhadně
ztratil

– ještě, že existují chytré dětské hlavičky, které nám pomohou záhadu
vyřešit a přesvědčí skřítky Lumpajzníky z řádu Přízemníků pařezovitých,
že bílá je príma a zimní čas je na pohádkové sněhové řádění jako stvořený.

Děti jsou zapojeny do děje, rozvíjí své emoce, fantazii a seberealizaci.
Představení podporuje
– rozvoj spolupráce, empatii, verbální i neverbální komunikaci
– uplatňování vlastních nápadů, vyjadřování vlastních myšlenek
– osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví (vhodné oblékání podle
počasí).

Malované látkové opony a jiné dekorativní předměty rozvíjí estetické
vnímání, představivost, fantazii, kreativitu.
Hudební a zvukové nástroje podkreslují a dotváří atmosféru děje.
Rozvíjí schopnost rytmického cítění, hlasovou a sluchovou percepci.
Vtip a humor je hnacím motorem při „hraní si“.

Pohádka pro děti.docx