PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I z Operačního programu JAN AMOS KOMENSKÝ

Od 1. září 2022 jsme zapojeni do Výzvy č. 02_22_002 s názvem ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

 

Tato Výzva navazuje na předchozí Šablony III. Šablony, které využíváme, jsou – personální podpora v MŠ-školní asistent – inovativní vzdělávání v MŠ. Cílem, tak jako v předešlých Šablonách III., je zvýšit rovný přístup, kvalitu a účinnost vzdělávání dětí v návaznosti na strategii politiky ČR do roku 2030+.

Celé Česko čte dětem. Také letos pokračujeme v projektu Celé Česko čte dětem. Cílem je seznámit děti
s kouzelným světem knih a pohádek a odpoutat je od světa televize, tabletů a telefonů.

Celé Česko čte dětem.

Za krásami přírody. Projekt Za krásami přírody prolíná všemi činnostmi a oblastmi Školního vzdělávacího programu. Poznávání přírody spojujeme s citovým prožitkem jak při četbě pohádkových příběhů, básniček, pozorováním v koutku “Poklady z přírody”, tak praktickými činnostmi: péčí o školní zahrádku, pozorování strašilek, vycházkami do okolí, pozorováním čapí rodinky na hnízdě v naší zahradě atd.

Plyšákování. Dvě kvalifikované zdravotní sestry děti seznámí s lidským tělem a péčí o své zdraví. Děti se budou starat o svého plyšáka, kterého si donesou z domova. Naučí se nebát injekce a poradit si v situaci, když se zraní kamarád. Také si připomenou, co našemu zdraví prospívá a co mu škodí.

Aby zoubky nebolely. Pod vedením dentální hygieničky  a “Dráčka Klapáčka” se děti dozví, jak důležitou úlohu zoubky mají. Naučí se správně si je čistit a tím předcházet zubnímu kazu.

Magický řetízek. Jedná se o systém hodnocení, který spočívá v odměňování dětí v běžných situacích v průběhu dne. Děti si za pochvalu, pomoc druhému nebo snahu při jakékoliv činnosti vyberou barevné céčko, které zavěsí do řady ke svojí značce. Nejžádanější jsou céčka svítící, zlatá, holčičky vybírají barvy růžové nebo prostě jen podle momentální nálady. Tento systém hodnocení je velmi motivující, děti délku řetízků poměřují a usilují o to, aby ten jejich byl nejdelší. 

Digitalizace v MŠ Dnešní doba si žádá, aby děti od předškolního věku uměly zacházet s digitálními technologiemi. Proto každá škola obdržela k tomuto účelu ze státního rozpočtu finanční prostředky. My jsme pořídili dětem tři tablety, které budou sloužit k zábavnému učení a procvičování, i k získávání nových informacích o tom, co děti zajímá.