PROJEKT ŠABLONY III

Personální podpora a projektové dny v MŠ Linhartice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo na základě žádosti z června 2020
v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1,
písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotace ve výši 222 640,00 Kč.
Bližší informace v následujících odkazech.

Personální podpora v MŠ

Zaměření projektu

 

 

Celé Česko čte dětem.

Letošní školní rok jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem.
Cílem je seznámit děti s kouzelným světem knih a pohádek a odpoutat
je od světa televize, tabletů a telefonů.

Celé Česko čte dětem.

 

Za krásami přírody.
Projekt Za krásami přírody prolíná všemi činnostmi a oblastmi Školního vzdělávacího programu.
Poznávání přírody spojujeme s citovým prožitkem jak při četbě pohádkových příběhů, básniček,
pozorováním v koutku “Poklady z přírody”, tak praktickými činnostmi: péčí o školní zahrádku,
pozorování strašilek, vycházky do okolí, čapí rodinka na hnízdě v naší zahradě atd.


Plyšákování.
Dvě kvalifikované zdravotní sestry děti seznámí s lidským tělem a péčí o své zdraví.
Děti se budou starat o svého plyšáka, kterého si donesou z domova.
Naučí se nebát injekce a poradit si v situaci, když se zraní kamarád.
Také si připomenou, co našemu zdraví prospívá a co mu škodí.

Aby zoubky nebolely.
Pod vedením dentální hygieničky  a “Dráčka Klapáčka” se děti dozví, jak důležitou
úlohu zoubky mají. Naučí se správně si je čistit a tím předcházet zubnímu kazu.