Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí květen 2021

Rodiče přijatých dětí si mohou v mateřské škole vyzvednout rozhodnutí o přijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V Linharticích dne 27.5.2021                                                                                                            Dagmar Kyrczová, ředitelka