Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Linhartice.

Mateřská škola zastoupená ředitelkou školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Linhartice.

Registrační číslo
uchazeče
Výsledek řízení
B 62 přijat/a
B 62 přijat/a
B 64 přijat/a
B 65 přijat/a
B 66 přijat/a
B 67 přijat/a

Viz Oznámení rozhodnutí.